Aardgasvrij Groenoord

In 2022 is Eneco begonnen met de aanleg van een warmtenet en de bouw van warmtestation voor Groenoord. De buitenkant van het warmtestation is al klaar. Ook liggen er al leidingen in een aantal straten in de wijk. Het warmtenet brengt straks via de Leiding over Noord restwarmte van bedrijven en de afvalcentrale in Rotterdam naar Groenoord. Met die warmte kunnen we de ruimte en het tapwater in woningen en andere gebouwen verwarmen. Door we het warmtenet te combineren met elektrisch koken, hebben we straks helemaal geen aardgas meer nodig in Groenoord.

> Meer over het warmtenet en het warmtestation

 

Wat betekent het voor huurders?
De eigenaar moet een woning of pand voor 2050 aardgasvrij maken. Dat kan door aan te sluiten op het warmtenet of op een andere manier, bijvoorbeeld met een warmtepomp. Huurt u van een particuliere eigenaar? Informeer dan bij de verhuurder hoe en wanneer uw woning aardgasvrij wordt gemaakt. Voor huurders van Woonplus regelt en betaalt Woonplus het aardgasvrij maken. Alle huurders krijgen een voorstel met een verbeterplan. In dit voorstel combineert Woonplus de werkzaamheden voor aardgasvrij met noodzakelijk onderhoud. Bekijk hier een voorbeeld van het verbeterplan van Woonplus. Inmiddels zijn er, medio 2023, zo'n al zo'n 650 Woonplus-woningen aangepast en aansluitgereed. Deze sluiten vanaf 2024 aan op het warmtenet.

> Meer over de aanpak aardgasvrij van Woonplus

Wat betekent het voor eigenaren?
Eigenaren in Groenoord kunnen ook aansluiten op het warmtenet. Eigenaren van rijtjeswoningen krijgen rond 2030 een voorstel om aan te sluiten. Zij kunnen hun woning ook op een andere manier aardgasvrij maken, bijvoorbeeld met een warmtepomp. Het Servicepunt Woningverbetering geeft de eigenaren gratis en onafhankelijk advies over het aardgasvrij maken en verduurzame. De VvE-adviseur van de gemeente heeft met de besturen van de particuliere VvE's (zonder Woonplus) gesproken. Voor deze VvE's wordt nu een energieadvies opgesteld. In het najaar van 2023 kunnen de particuliere VvE's tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV) hun voorkeursscenario kiezen.  Gemengde VvE’s (VvE's waarin Woonplus ook één van de eigenaren is) kregen het energieadvies al eerder. Negen gemengde VvE's lieten hun voorkeursscenario uitwerken. Inmiddels namen acht VvE's een investeringsbesluit, waarvan zeven mét aansluiting op het warmtenet. Bekijk hier een voorbeeld van een VvE-energieadvies. 

> Meer over aardgasvrij voor eigenaren