Kosten en betaalbaarheid

Bij de levering via een warmtenet heeft het warmtebedrijf een monopolie. Wie gaat ervoor zorgen dat ik straks niet veel te veel geld moet betalen?
De overheid beschermt de consument hiertegen door middel van de Warmtewet. Deze wet reguleert prijzen en tarieven. De tarieven worden beperkt volgens het NMDA-principe (Niet Meer dan Anders-principe). Schiedam heeft als doelstelling dat het warmtenet open, betaalbaar en duurzaam wordt. Hierover worden afspraken gemaakt met de warmtebedrijven.

Kost het geld om een gasaansluiting te laten verwijderen?
Bij netbeheerder Stedin gelden deze tarieven:
- verwijderen van een enkelvoudige gasaansluiting voor laagbouw: 792,78 inclusief btw.
- verwijderen van een enkelvoudige gasaansluiting voor hoogbouw: 94,86 inclusief btw.

Als er in 1 keer drie of meer gasaansluitingen dichtbij elkaar verwijderd worden, zijn deze bedragen lager. Kijk voor actuele tarieven op https://www.stedin.net/aansluiting/verwijderen

Wat zijn de financiële voordelen als mijn gasaansluiting is verwijderd?
U hoeft dan geen vastrecht en gebruikskosten meer te betalen voor uw gasaansluiting.

In sommige gemeenten is er subsidie beschikbaar voor mensen die van het gas overstappen op een andere energiebron. Waarom niet in Schiedam?
In Schiedam beschikken we over een fonds dat leningen met een lage rente verstrekt. En als het nodig is ook maatwerk. Zodat de overstap naar een duurzame woning voor meer mensen bereikbaar is. Dit is toegankelijk voor een aantal aangewezen adressen en voor VvE’s bestaande uit meer dan 10 appartementen. Het is mogelijk dat dit fonds op termijn wordt uitgebreid. Wilt u er meer over weten? Neem dan contact op met het Servicepunt Woningverbetering. U kunt bellen naar 010 2191700 of kijken op www.servicepuntwoningverbetering.nl.

Wat zijn de kosten van het aardgasvrij maken per woning?
Het bedrag per woning hangt af van de manier waarop de woning aardgasvrij wordt gemaakt. Bij aansluiting op het warmtenet gaan we uit van ongeveer 15.000 euro per woning. Wordt gekozen voor 'alles elektrisch' dan gaat het bedrag richting de 50.000 euro.

En hoe zit het met mensen die nu al een lening aan het afbetalen zijn voor het funderingsherstel? 
Funderingsherstel vindt op dit moment niet plaats in Groenoord. Mocht Groenoord inderdaad de eerste wijk zijn die van het gas afgaat, dan zijn rond 2040 de andere wijken aan de beurt. Dat betekent dat de laagrentende leningen van het funderingsherstel alweer 20 jaar zijn afgelost. Mogelijk is er dan weer ruimte over om dit in de energietransitie te stoppen. De gemeente werkt nog aan een woonlastenmodel voor woningeigenaren en VvE’s dat duidelijkheid moet geven over de betaalbaarheid. 

Ik ben eigenaar maar heb onvoldoende middelen voor investeringen voor het aardgasvrij maken. Hoe kan dit opgelost worden?
U kunt uw investering financieren met geleend geld of subsidies. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via de bank of het Nationaal Energiebespaarfonds. Kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl voor de mogelijkheden die in Schiedam gelden.

Gaan mijn maandelijkse energielasten naar beneden?
Als u overstapt van gas naar de aansluiting op het warmtenet blijven de kosten in eerste instantie nagenoeg gelijk. Als u eigenaar bent en investeert in energiebesparende maatregelen zoals isolatie, zonneboiler en zonnepanelen dan gaan de maandlasten voor energie naar beneden.

Kan ik als eigenaar samen optrekken met buren of buurtgenoten?
Dat kan en u kunt daardoor samen mogelijk korting bedingen bij aannemers.

Gaat met zonnepanelen de WOZ waarde omhoog?
De Regionale Belasting Groep zegt van niet. De Waarderingskamer, toezichthouder op de WOZ-uitvoering, zegt dat de aanwezigheid van zonnepanelen niet automatisch betekent dat de WOZ-waarden extra zullen stijgen. Gemeenten kennen vaak geen afzonderlijke waarde toe aan de zonnepanelen, maar de hogere waarde zou moeten blijken uit de verkoopprijzen van referentiewoningen met zonnepanelen. Bij de behandeling van het Belastingplan 2019 heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen waarmee de regering verzocht wordt een voorstel te ontwikkelen waarin staat dat zonnepanelen voortaan standaard buiten de OZB gehouden worden. Wanneer dat ook daadwerkelijk het geval zal zijn, is nog niet bekend.