Hoe werkt een warmtenet?

In de haven van Rotterdam is veel restwarmte van de industrie en afvalcentrale. Met die warmte maken we water warm. Dat warme water stroomt via een warmtetransportleiding (de Leiding over Noord) naar Schiedam. In Groenoord komt een warmtestation en een warmtenet in de wijk. Het station zorgt ervoor dat er altijd genoeg warmte op de juiste temperatuur is. Het warmtenet brengt het warme water naar de huizen en gebouwen in Groenoord. De afleverset in ieder huis geeft de warmte door aan de leidingen en radiatoren. Zo verwarmt u uw huis en kraanwater.