Wat kan ik al zelf, en wie helpt

De website 'Iedereen doet wat' van de Rijksoverheid geeft ook tips over hoe iedereen kan besparen op zijn of haar manier.

Wat kan ik als huurder al doen?
Als u een huis huurt, kunt u niet zonder toestemming van uw verhuurder ingrijpende maatregelen nemen zoals isoleren of zonnepanelen plaatsen. U kunt hierover wel met uw verhuurder in gesprek gaan. En u kunt wel zelf tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen of dubbelglasfolie plaatsen om nu al gas en elektriciteit te besparen. U kunt dit jaar ook korting krijgen op energiebesparende producten en diensten. Wilt u nu al bijdragen aan schonere lucht? Dan kunt u ook kiezen voor groene stroom. Uw verhuurder voert te zijner tijd de werkzaamheden uit voor het aardgas vrij maken. 

Wat kan ik als eigenaar al doen?
U kunt uw woning isoleren en de aanschaf van zonnepanelen overwegen. Daarnaast kunnen tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen of dubbelglasfolie ook helpen om nu al gas/elektra te besparen. Dit jaar kunt u deze producten met korting bestellen. Als u gaat verbouwen vergeet dan niet dat uw huis in de toekomst mogelijk geen aardgasaansluiting meer heeft. Houd hier rekening mee, zodat uw woning mee kan met de veranderingen. Laat u adviseren door een energieadviseur als u gaat verbouwen. Als u plannen heeft om uw keuken te verbouwen kies dan voor elektrisch koken. Een inductiekookplaat is dan vaak de beste oplossing. Koop in het vervolg alleen nog maar pannen die ook geschikt zijn voor elektrisch koken.
Of er te zijner tijd veel moet gebeuren in uw pand is hangt af van de huidige staat en uw wensen. Soms zijn er grote renovaties nodig, maar dat is niet overal noodzakelijk. Neem bij vragen of voor advies contact op met het Servicepunt Woningverbetering of de WoonWijzerWinkel.

Wat kan ik als bedrijf al doen?
Het is voor bedrijven aan te raden om nu al duurzame investeringen te doen of te overwegen. Soms kunnen bedrijven bijvoorbeeld restwarmte uitwisselen. Ook kunnen bedrijven hun restwarmte beschikbaar stellen voor het nieuwe warmtenet. Tot slot kunnen ze hun daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen - voor zichzelf of voor andere Schiedammers.

Mijn cv-ketel gaat kapot. Wat doe ik nu?
Als uw cv-ketel aan vervanging toe is, dan is dat een goed moment om voor een duurzaam alternatief te kiezen. U bent dan voorbereid op de toekomst. Als u de keuze naar een duurzaam alternatief nog niet kan maken, dan kunt u ook kiezen om tijdelijk een cv-ketel te leasen. Vraag het Servicepunt Woningverbetering om advies. Bel of kom langs.

Ik wil een nieuw fornuis kopen. Kan ik dan al het beste een elektrisch fornuis kopen?
Als u er zeker van wilt zijn dat uw fornuis nog lang mee kan is het verstandig om een elektrisch- óf inductie fornuis te kopen. Dit is namelijk het beste alternatief ten opzichte van koken op aardgas. Inductie werkt ook op elektriciteit. Om die elektriciteit veilig naar uw keuken te brengen zijn meestal extra groepen nodig in de meterkast. Een elektricien kan daarvoor zorgen. Bent u woningeigenaar en 50 jaar of ouder? Dan kunt u in aanmerking komen voor de stimuleringspremie ‘Lang zult u wonen’. Vraag bij het www.servicepuntwoningverbetering.nl naar de voorwaarden.

Ik heb net een nieuw gasfornuis laten plaatsen, daar wil ik minstens 15 jaar mee doen. Wat gebeurt er als we eerder aardgasvrij gaan?
Wanneer wijken aardgasvrij worden verschilt per wijk. In 2021 maakt de gemeente samen met de regio een warmtekaart waarin per wijk wordt aangegeven wanneer en hoe deze aardgasvrij kan worden. Als u een nieuwe woning gaat kopen, of een nieuwe keuken, gaat verbouwen of een nieuwe cv-ketel nodig heeft, adviseren wij om te gaan praten met het Servicepunt Woningverbetering. Gebruik deze natuurlijke momenten om uw huis aardgasvrij(er) te maken. U kunt bijvoorbeeld bij een nieuwe keuken overstappen op inductie of elektrisch koken. Daarmee is uw keuken klaar voor de toekomst. En zo verlaagt u uw energiegebruik en uw energiekosten. U kunt bellen naar 010 2191700 of kijken op www.servicepuntwoningverbetering.nl.

Wie kan mij als eigenaar adviseren over isoleren en keuzes voor de aanschaf van een cv-ketel of nieuwe keuken?
U kunt terecht voor persoonlijk advies bij het Servicepunt Woningverbetering. De adviseurs zijn op de hoogte van de mogelijke plannen voor de wijken Groenoord en Nieuwland. Ook bij de Woonwijzerwinkel kunt u ideeën opdoen en advies vragen.

Wat zijn de technische oplossingen om dit te  realiseren voor een particuliere eengezinswoning? Uiteindelijk zijn deze woningen volledig ingericht op een gasnetwerk. 

Wat de opties zijn voor een particuliere eengezinswoning is onderzocht door bureau DWA, en eigenaren kunnen bij het Servicepunt Woninginrichting advies vragen over de verschillende mogelijkheden voor woningverbetering en aardgasvrij-maken. Op het moment dat u als bewoner aan de slag wil, kan het Servicepunt ook adviseren over de manier van financiering.
In de meeste gevallen beschikken de particuliere eengezinswoningen nu over een combiketel voor verwarming en warm tapwater. In principe wordt die combiketel vervangen door een afleverset. Hoe de warmteleidingen door de woning gaan lopen hangt onder andere af van waar de combiketel nu staat. Het ideale leidingverloop zal in overleg met de bewoner voor iedere woning moeten worden bepaald.

Dit project is al geruime tijd bezig. Kent Wijkompleet alle woningen in Groenoord al?

Alle partijen zetten zich in voor een gedegen voorbereiding, inclusief onderzoek naar kosten en de mogelijkheden om de businesscase woonlastenneutraal te maken voor bewoners. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende woningtypen in de wijk, en op basis van referentiecomplexen (dus meerdere woningen per woningtype) zijn de berekeningen gemaakt en is vervolgens gekeken naar de randvoorwaarden om het mogelijk te maken. Dat is de reden dat de gemeente een 30-jarige lening tegen 1,2% mogelijk maakt.

Van de referentiecomplexen is alle informatie beschikbaar. Maar elk complex kan net even anders zijn, zowel in staat van onderhoud als in de gespaarde reserveringen voor toekomstig onderhoud. Woonplus kiest bijvoorbeeld voor het vervangen van leidingen. In iedere VvE wordt bekeken of dat nodig en gewenst is. Met de energiescan wordt dus elke VvE nader bekeken op de daadwerkelijke situatie in de VvE. Voor het maken van een passende aanpak voor de VvE wordt ook naar de bewonerservaringen gevraagd, wat prettig is en wat minder prettig is aan het gebouw. Een energiescan geeft inzicht in de opties, mede gebaseerd op bewonerswensen.

WijKompleet is na de zomervakantie van 2020 begonnen. Het accent ligt op het eerste 100% Woonplus-complex en de gemengde complexen met Woonplus-bezit. Vandaar dat WijKompleet nog niet alle woningen in beeld had. Maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren.

Is er al eens gevraagd naar de bewoners van het Jacques Urlusplein, waar ondertussen alles van het gas af is, wat hun ervaringen zijn. Geen gaskosten meer, maar meer electrakosten door verwarming, warm water en electrisch koken?

Er is een enquête uitgevoerd in het J. Urlusplein over de uitvoering van de maatregelen. Daaruit blijkt dat de bewoners tevreden zijn over de warmtevoorziening in de woning. De aanvoer van warm water duurt iets langer omdat de boiler/geiser niet meer direct boven de keukenkraan hangt, maar nu geregeld wordt vanuit de hal. De kosten voor het vastrecht gas voor de individuele woning en de kosten voor de huur van de boiler/geiser zijn vervallen na de ingreep.

Wordt er aandacht besteed aan de particuliere eigenaren binnen de VVE's (gallerij flats). Krijgen zij de tijd om zich te orienteren?

De energieadviezen van WijKompleet voor VvE’s worden juist gemaakt vanuit het perspectief van de particuliere eigenaren: de adviezen maken duidelijk wat de gevolgen voor de woonlasten zijn van een gemiddelde particuliere eigenaar van verschillende pakketten van maatregelen, al dan niet in combinatie met aansluiten op het warmtenet. Iedere particuliere eigenaar kan op grond daarvan voor zichzelf een keuze maken. De som van al die keuzes bepaalt dan weer de stemming in de ALV.

Hoeveel % van de bewoners in Groenoord moet mee doen om dit plan sowieso door te kunnen laten gaan?

​Als de gemeenteraad op 15 december 2020 positief beslist, dan wordt de infrastructuur van het warmtenet aangelegd in Groenoord. Dan kan elk woongebouw aangesloten worden vanaf 2024. Er is dus geen minimum percentage aan verbonden.


De particuliere grondgebonden woningen zijn als laatst aan de beurt, maar zijn tegen die tijd ook alle data m.b.t. subsidies verlopen? Komt er dan vanuit de gemeente een subsidie regeling voor deze particulieren?

De subsidies en financieringsmogelijkheden die er nu zijn, die zijn bekend. Met die mogelijkheden kan ook voor de eengezinswoning worden bekeken wat dat betekent voor de maandlast van de bewoner. Het is aan de eigenaar-bewoner om dan de keuze te maken of warmte een aantrekkelijk alternatief is. Welke subsidies er in de toekomst gaan komen is onbekend.