Waarom aardgasvrij?

Nederland wil in 2050 geen aardgas meer gebruiken. Aardgas zorgt voor veel CO2-uitstoot en dus voor de klimaatverandering. Om opwarming van de aarde tegen te gaan, is wereldwijd in het Klimaatakkoord afgesproken minder CO2 uit te stoten. Daarnaast zijn er steeds meer problemen bij het winnen van aardgas. Denk aan de aardbevingen in bijvoorbeeld Groningen en het aardgas dat opraakt. Nu we aardgas importeren ontstaat een ongewenste afhankelijkheid van andere landen.

Waarom wil Schiedam versneld naar aardgasvrije wijken?
Schiedam wil een duurzame stad zijn waarin ook alle kinderen en kleinkinderen met plezier kunnen leven. Daarbij gaat het om minder CO2 uitstoot, maar ook duurzaam in de zin van klaar voor de toekomst. Dat gaat over de overstap op duurzamere warmtebronnen, en ook over een fijne leefomgeving. Voor nu en straks.

De gemeente streeft ernaar dat in 2030 de eerste wijk aardgasvrij is gemaakt. Dat lijkt ver weg, maar is dichterbij dan u denkt. De uitdaging om alle woningen voor 2050 van het aardgas te krijgen is zo groot dat we nu niet nog 20 jaar kunnen wachten met beginnen. We kiezen voor nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. Die keuzes maken we samen met bewoners en bedrijven, zodat we bouwen aan een klimaatneutrale toekomst met duurzame energie.

Is aardgas nu echt zo vervuilend? Gaan we niet alleen maar stoppen met aardgas omdat we het niet meer uit eigen bodem kunnen halen?
Door het gebruik van aardas stoken we fossiele brandstoffen op, en daarmee stoten we CO2 uit. Teveel CO2-uitstoot zorgt voor klimaatverandering. Om opwarming van de aarde tegen te gaan, is wereldwijd in het Klimaatakkoord afgesproken minder CO2 uit te stoten. Daarnaast zijn er steeds meer problemen bij het winnen van aardgas. Denk aan de aardbevingen in bijvoorbeeld Groningen en het aardgas dat opraakt. Nu we aardgas importeren ontstaat een ongewenste afhankelijkheid van andere landen.

Hoeveel CO2 reduceren we nu eigenlijk als Groenoord overgaat naar aardgasvrij? En hoe moet ik dat wereldwijd zien? Is dat geen druppel op een gloeiende plaat?
Als de wijk Groenoord overgaat naar aardgasvrij reduceren we 49% CO2 uitstoot ten opzichte van het huidige gebruik van aardgas in die wijk.

Over een paar jaar is er voldoende groen gas en waterstof, kan ik daar niet op wachten?
Verschillende onderzoeken laten zien dat een warmtenet voor Groenoord de beste oplossing is, zowel in duurzaamheid als betaalbaarheid. Groen gas en waterstof zijn vooral geschikt voor industrie en transport. En voor locaties waar geen andere warmtebronnen voor handen zijn. De verwachting is dat er niet voldoende groen gas zal zijn om meer dan een klein deel van de huishoudens mee te verwarmen. Waterstofgas komt er wel aan, maar voordat we dat op grote schaal duurzaam kunnen produceren, zijn we 20 jaar verder. En waterstof is ook hard nodig voor de verduurzaming van de industrie en het transport. En om waterstof te kunnen maken, heb je weer elektriciteit nodig. De ruimte om voldoende windmolens of zonnepanelen neer te leggen om aan de vraag te kunnen voldoen, ontbreekt in onze regio. Terwijl er juist wel weer meer dan voldoende warmte beschikbaar is. Zowel in de vorm van restwarmte als bijvoorbeeld geothermie.