Verslag Participatietafel 17 november 2020

Dinsdag 17 november was een (digitale) bijeenkomst van de Participatietafel.

Op de agenda:

  • het warmtestation en tracé van het warmtenet (gastpresentatie Eneco)
  • collegebesluit over de businesscase van Nieuwe Energie voor Groenoord
  • plannen van de evaluatiebijeenkomst

 

Verslag en presentaties:

201117_Participatietafel_verslag.pdf

201117_Participatietafel.pdf

20201117_Participatietafel Groenoord_warmtenet.pdf

impressie warmtestation op parkeerplaats bij Thermen (voorkeurslocatie)