Verslag bijeenkomst Participatietafel 18 februari 2020

Aanwezig:

  • Huurders: Ferry Bergman, Jan van Oossanen, Rob Kent
  • Kopers: Marcel van Henten, Ton Bosma, Arthur van Hienen, Michel de Heer
  • VvE Platform: Walther van Houten
  • Energiek Schiedam: Dolf Bierhuizen
  • Woonplus: Eline Busser, Mark Bal, Richard Hegeman
  • Gemeente Schiedam: Erik Veldman, Isabel Vernooij Nijveldt, Martine te Winkel,
  • Provincie Zuid-Holland: Frank van Zelst

Afwezig: Zekija Besic, Krispijn Beek (vervangen door Dolf Bierhuizen)

Betaalbaar verduurzamen

Groenoord gaat -net zoals alle andere wijken in Nederland- vergroenen en daarvoor komt de kopgroep van huurders, kopers, gemeente en woningcorporatie regelmatig bij elkaar aan de Participatietafel. De agenda wordt gezamenlijk bepaald. Tijdens de 1e bijeenkomst, in december 2019, draaide het om de verschillende varianten voor de woningaanpassingen die mogelijk zijn en welke de voorkeur heeft van de bewoners. Bij deze 2e bijeenkomst, op 18 februari, ging het vooral om het financiële plaatje. Want verduurzamen is fijn, maar het moet wel voor iedereen betaalbaar zijn.

Subsidies voor huurders en huiseigenaren

Voor de vergroening van de Schiedamse wijk Groenoord komt steeds meer geld binnen, zodat de zowel huurders als kopers zonder extra woonlasten de overstap naar duurzame warmte kunnen maken. De provincie vroeg al 3 miljoen aan voor 10 gemeenten in Zuid-Holland, waaronder € 3 ton voor Schiedam. Inmiddels heeft corporatie Woonplus ook 3,6 miljoen toegezegd gekregen uit Kansen voor West (onderdeel van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling), waar ook de provincie een fiks deel aan bijdraagt. Randvoorwaarde is wel dat een groot deel van de woningvoorraad dan uiterlijk half 2023 klaar is om aangesloten te worden op het warmtenet. Daarnaast is er een bredere Rijkssubsidie van 1,4 miljoen voor energiebesparing. Die RRE subsidie zoals die heet (Regeling Reductie Energiegebruik), is aan de gemeente Schiedam toegezegd en geldt voor heel Schiedam.

Energiebesparen en meer comfort in huis

De gemeente wil deze subsidie in Groenoord gebruiken voor allerlei energiebesparende materialen, zoals radiatorfolie, ledlampen, brievenbusborstel. Die verlagen het energieverbruik, en tochtwerende opties zorgen ook voor meer comfort in huis. Hiervoor werkt het Servicepunt Woningverbetering van de gemeente samen met de WoonWijzerWinkel. Naast de energiebesparende materialen kan een onderzoek naar het slimmer inregelen van collectieve verwarmingsinstallaties van VvE’s plaatsvinden. Op die manier daalt het energieverbruik. Per huishouden is maximaal € 90 beschikbaar.

Uitgangspunt: gelijke woonlasten voor iedereen

Uitgangspunt bij de overstap naar duurzame warmte, is dat de woonlasten voor zowel huurders als huiseigenaren gelijk blijven. Frank van Zelst, procesadviseur energietransitie van de provincie Zuid-Holland licht als trekker van de werkgroep financiering het volgende toe: “Dat betekent dat alles uit de kast wordt gehaald om subsidiemogelijkheden te onderzoeken en goedkope financieringsconstructies te ontwikkelen. Zo kunnen uiteindelijk ook kopers die aan de top van hun leencapaciteit zitten of hier overheen, meedoen. Dat zijn Rijksregelingen, vergelijkbaar met die van de funderingsherstelregeling.

Gebouwgebonden financiering voorkomt restschuld

Later dit jaar wordt die regeling verwacht. Ook wordt er gewerkt aan regelingen die zorgen dat de lening deel wordt van de woning (= gebouw gebonden financiering, komt in 2022), zodat mensen bij verkoop niet blijven zitten met een restschuld. Uitgezocht wordt nog wat dit voor de verenigingen van eigenaren betekent. Ook voor Groenoord is dit relevant, aangezien er verschillende VvE’s actief zijn, die weinig ruimte hebben om zelf te investeren.” Verder onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om in te springen waar rijksregelingen tekortschieten, zoals met subsidie en/of ‘revolverende fondsen’. Een revolverend fonds betekent dat de klimaatinvestering in de wijk uiteindelijk weer terugvloeit, zodat het geld weer beschikbaar is voor nieuwe klimaatinvesteringen.

Inzetten opbrengst eneco-aandelen

Ook heeft de gemeente 42 miljoen euro gekregen uit de verkoop van Eneco en naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad wordt uitgezocht of daar een deel van kan worden ingezet voor de klimaattransitie. “Kopers kunnen het beste investeren op het moment dat er vervanging van installaties nodig zijn”, zei Busser. ´Maar ze maken zelf de keuze. De corporatie mag krachtens de woningwet niet in koopwoningen investeren.´ Voor de huurders doet Woonplus wel de investering, die een kleine huurstijging oplevert, is de verwachting. Die huurstijging wordt weer gecompenseerd door een daling van de energierekening. Voor Woonplus is het de ambitie dat de totale woonlasten voor huurders gelijk blijven of dalen.

Onderhandelingen warmtenet

Voor beide groepen, kopers en huurders, voeren gemeente en Woonplus de onderhandelingen met energiebedrijf Eneco die het warmtenet dat voor de woningverwarming gaat zorgen, mogelijk gaat realiseren. Want hoewel Woonplus niet mag investeren in huizen van anderen probeert de corporatie wel haar massa in te zetten voor zowel huurders als kopers, en op die wijze bij te dragen aan een betaalbaar aanbod voor iedereen in de wijk. Op 31 maart wordt een eerste bod verwacht van Eneco. Er zijn vele invloeden die de hoogte van het bod bepalen, zegt Busser. ´Bijvoorbeeld: de locatie, de route naar de Leiding over Noord (LON) en anderzijds de wijk in bepaalt in hoge mate welke kosten Eneco moet maken. Gemeente en Eneco doen gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden en de consequenties. Die gesprekken lopen ook en we zitten er samen bovenop om een betaalbaar aanbod te realiseren.´

Servicepunt Woningverbetering Schiedam: vraagbaak voor huiseigenaren

“Voor hulp aan bewoners is er het Servicepunt Woningverbetering Schiedam. Dat kan helpen bij iedere woongerelateerde vraag”, vertelde Erik Veldman namens het servicepunt. Particulieren, en verenigingen van eigenaren kunnen er binnen lopen met vragen over subsidies, over andere regelingen en om te sparren over onderhoudsplannen. Ook voor vragen over energiebesparing of het klimaatbestendig maken van hun huis kunnen Schiedammers bij het servicepunt in het Stadskantoor binnen stappen. En er staat nog meer op de rol. Zo worden lespakketten samengesteld met opdrachten die leerlingen samen met hun ouders kunnen doen. De beste ideeën worden dan gepresenteerd tijdens een informatieavond waar ook een energiecoach van Energiek Schiedam aanwezig is.
 

Bredere wijkaanpak vanuit gemeente en Woonplus

“Nieuwe Energie voor Groenoord gaat niet alleen over de stap naar duurzame warmte, maar ook over een bredere wijkaanpak. De overstap naar duurzame warmte moet zorgen voor een verbeterde luchtkwaliteit, en bij de huurwoningen worden ook gelijk zoveel mogelijk andere wensen meegenomen die het comfort verbeteren.” geeft Isabel Vernooij Nijveldt (programmamanager Gemeente Schiedam) aan. Tegelijkertijd wordt ook gekeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan lokale werkgelegenheid. Zo is hier ook rekening mee gehouden bij de selectie van de leverancier voor de woningpakketten. Daarnaast komt er een ‘tiny forest’ in Groenoord. Dit mini-bos komt in Park Groenoord, ingeklemd tussen de hoge flats en het talud van de A4 bij het Kethelplein.

Communicatie en media

In de media verschijnen regelmatig berichten over de energietransitie die elkaar lijken tegen te spreken.

Zo waren er ook tegenstrijdige berichten over de energietransitiekosten berekeningen van het PBL. Corporatiekoepel Aedes kwam tot veel hogere bedragen.

Eline Busser legde uit, dat het PBL de kosten voor de samenleving berekent en daar hoort de BTW niet bij. “Aedes rekent wat het de corporaties kost en daar hoort bijvoorbeeld BTW wel bij. Daarnaast rekent het Planbureau alleen de extra kosten voor de energietransitie. Dat betekent dat bijvoorbeeld steigerkosten niet worden geprijsd omdat deze kosten ook voor regulier onderhoud nodig zijn. Het verschil tussen de berekeningen van PBL en Aedes is dus logisch en verklaarbaar.

In de doorrekeningen die gemeente en Woonplus hebben laten opstellen is wel gerekend met alle relevante kosten voor een eigenaar of huurder. Dus BTW is wel geprijsd net als bijkomende kosten voor adviseurs en bijvoorbeeld asbestsanering.”

Daarnaast gaan er in de lokale pers verschillende spookverhalen rond over de aanpassingskosten voor verduurzaming, die op zouden lopen tot bedragen van 20.000 tot 30.000 euro. Busser benadrukt: “15.000 euro is gezegd.”

Martine te Winkel ging in op de communicatie: “Communiceren doen we samen. Gemeente en Woonplus geven zoveel mogelijk informatie, maar de deelnemers aan het platform zijn zeker net zo belangrijk als het gaat om het vertellen van het verhaal van Groenoord
Vanuit het collectief komen er vier keer per jaar twee pagina´s in het Groenoord Magazine en vanaf maart komt er een digitale nieuwsbrief. Deze wordt verspreid via een mailinglist, via de website nieuweenergieschiedam.nl, via social media en in print in de wijk. Die site wordt uitgebreid en aantrekkelijker gemaakt met een infographic en filmpjes.”

Volgende vergadering

Op 7 april komt de participatietafel weer bij elkaar. Wil je ook meedenken en meedoen aan Nieuwe Energie voor Groenoord? Neem dan contact op met 1 van de deelnemers aan de Participatietafel en geef je ideeën mee!