Tijdlijn van Nieuwe energie voor Groenoord 2020

 

 

2015

Klimaatakkoord Parijs. De Nederlandse overheid beloofde in dit akkoord de CO2-uitstoot flink te verlagen. Stoppen met het gebruik van aardgas hoort daarbij.

2017

Green deal (‘groene afspraak’) tussen de gemeente Schiedam, Woonplus Schiedam, Provincie Zuid-Holland, Eneco en Stedin.

2018

Het warmtenet blijkt na onderzoek de best uitvoerbare en meest betaalbare oplossing te zijn. Voor een aansluiting op het warmtenet zijn weinig aanpassingen in uw woning nodig. U kunt dus gewoon in uw woning blijven tijdens de werkzaamheden. 

Zomer 2020

We hebben alle voorbereidingen en subsidieaanvragen afgerond.

Najaar 2020

Gemeenteraad, Woonplus en Eneco nemen besluit.

Eind 2020

De gemeenteraad, Woonplus, de bedrijven die de woningen op het warmtenet gaan aansluiten en Eneco ondertekenen de afspraken.

2021

Bij akkoord alle partijen: de eerste scheppen gaan de grond in. 

2024

We sluiten de eerste woningen aan op het warmtenet. 

2030

Groenoord is aardgasvrij! Groenoord is nog meer een wijk geworden om trots op te zijn. Een wijk waar je graag woont en waar het beter gaat met de werkgelegenheid en gezondheid.