Privacy

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u geeft altijd vertrouwelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief:

E-mailadres

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen zoals benoemd in de archiefwet.

Delen met derden
Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of uitvoering van onze taken. Met derden die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw gegevens.

Cookies
De website maakt gebruik van cookies. Cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website hebben geen akkoord nodig.

Waarvoor cookies?
Wij gebruiken cookies voor het registreren van bezoekerscijfers en om de website te optimaliseren. Wij gebruiken cookies niet om gegevens aan derden te verstrekken. Uw IP-adres wordt niet bij ons opgeslagen.