Over ons

Schiedam wil een duurzame stad zijn waarin ook alle kinderen en kleinkinderen met plezier kunnen leven. Om opwarming van de aarde tegen te gaan, is wereldwijd in het Klimaatakkoord afgesproken minder CO2 uit te stoten. Nieuwe Energie voor Schiedam gaat over CO2-reductie. Het zet in op maatregelen die nodig zijn om de CO2 in de atmosfeer te verlagen. We gaan uit van bewezen beschikbare technieken. We volgen nieuwe innovatieve ontwikkelingen en passen deze toe indien deze zich bewezen hebben. Naast CO2-reductie werken we ook aan klimaatadaptatie. Dat wil zeggen dat we ons moeten aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, die niet helemaal afwendbaar is.

Nieuwe Energie voor Groenoord
Groenoord is een wijk in Schiedam die mogelijk als eerste aardgasvrij wordt gemaakt in 2030. We noemen dit project ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’. Nieuwe Energie voor Groenoord is een samenwerking van de overheidsorganisaties Gemeente Schiedam en Provincie Zuid-Holland, de woningcorporatie Woonplus Schiedam, het energiebedrijf Eneco Warmte Koude B.V. en netbeheerder Stedin.

Green deal
Deze organisaties hebben begin 2017 met elkaar een zogenaamde green deal gesloten, in het Nederlands een ‘groene afspraak’. Green deals zijn afspraken tussen de overheid en andere partijen. Die andere partijen zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Een Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, of verduurzaming van de economie.
 
De partijen van Nieuwe Energie voor Groenoord hebben in hun green deal afgesproken om te onderzoeken hoe de energievoorziening in de wijken Groenoord (en later ook Nieuwland) duurzaam gemaakt kan worden, met als doel:

  • Bewoners van Groenoord kunnen vanaf 2030 zonder aardgas koken, douchen en verwarmen.
  • Dit wordt gerealiseerd tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.
  • De CO2-uitstoot bij de energievoorziening wordt zo ver mogelijk beperkt.

Samen met bewoners
We kunnen deze klus natuurlijk nooit klaren zonder de bewoners. Nadat de green deal is gesloten is hierover dan ook de communicatie gestart en samenwerking gezocht met bewoners uit de wijk. Daarvoor werd een speciale groep opgericht die de bewoners in de wijk vertegenwoordigde: de Wijk Energiek Groep. Eind 2019 is de Participatietafel ingericht, waaraan ook bewoners uit de WEG deelnemen. In de Participatietafel zijn huurders, eigenaren, Energiek Schiedam, het VvE Platform, Woonplus en de gemeente vertegenwoordigd.

Alles wat we doen, is nog nooit eerder gedaan. Daarom vraagt de voorbereiding veel tijd en aandacht. Achter de schermen werken we met elkaar hard aan onderwerpen als financiering, communicatie, participatie, betaalbaarheid en planningen.

Heeft u vragen?

Neemt u dan gerust contact met ons op. Of met de leden van de Participatietafel.

groepsfoto projectteam