Vragen en antwoorden over: Waarom aardgasvrij?

Op de pagina's voor Inwoners, Ondernemers en Organisaties vindt u al informatie over het waarom. Hieronder nog enkele aanvullende vragen en antwoorden.


Waarom aardgasvrij?
Nederland wil in 2050 geen aardgas meer gebruiken. Aardgas zorgt voor veel CO2-uitstoot en dus voor de klimaatverandering. Om opwarming van de aarde tegen te gaan, is wereldwijd in het Klimaatakkoord afgesproken minder CO2 uit te stoten. Daarnaast zijn er steeds meer problemen bij het winnen van aardgas. Denk aan de aardbevingen in bijvoorbeeld Groningen en het aardgas dat opraakt. Nu we aardgas importeren ontstaat een ongewenste afhankelijkheid van andere landen.

Waarom wil Schiedam versneld naar aardgasvrije wijken?
Schiedam wil een duurzame stad zijn waarin ook alle kinderen en kleinkinderen met plezier kunnen leven. De gemeente streeft ernaar dat in 2030 de eerste wijk aardgasvrij is gemaakt. Dat lijkt ver weg, maar het is dichterbij dan u denkt. De uitdaging om alle woningen voor 2050 van het aardgas te krijgen is zo groot dat we nu niet nog 20 jaar kunnen wachten met beginnen. We moeten op zoek naar nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. Dit bepaalt de gemeente niet alleen. De gemeente wil samen met bewoners en bedrijven bouwen aan een klimaatneutrale toekomst met duurzame energie.

In sommige andere Europese landen wordt het gasnetwerk uitgebreid. Waarom gaan wij in Nederland van het aardgas af?
Nederland wil in 2050 geen aardgas meer gebruiken. Aardgas zorgt voor veel CO2-uitstoot en dus voor de klimaatverandering. Om opwarming van de aarde tegen te gaan, is wereldwijd in het Klimaatakkoord afgesproken minder CO2 uit te stoten. Daarnaast zijn er steeds meer problemen bij het winnen van aardgas. Denk aan de aardbevingen in bijvoorbeeld Groningen en het aardgas dat opraakt. Nu we aardgas importeren ontstaat een ongewenste afhankelijkheid van andere landen. Het lijkt alsof Nederland koploper wil zijn met het Klimaatakkoord van 2015. Nederland doet het echter slechter dan andere Europese landen, vandaar dat Nederland versnel van het aardgas af wil.  

In bijvoorbeeld Duitsland zet de overheid ook in op verduurzaming, maar de overheid geeft geen subsidie voor een gasaansluiting. Er is wel een bedrijf in Duitsland die premies geeft als iemand een gasaansluiting bij dat bedrijf afneemt.

Een ander voorbeeld: de overheden van Frankrijk, Spanje en Portugal willen hun netwerk van aardgasleidingen verder ontwikkelen, zodat het makkelijker wordt om aardgas te importeren en tussen de drie landen te distribueren. Deze nieuwe investeringen zijn volgens die landen nodig om minder afhankelijk te worden van aardgas uit Rusland. Portugal wil ook investeren in meer opslagcapaciteit voor vloeibaar aardgas, die in de toekomst gebruikt kan worden om Spanje en Frankrijk van voldoende gas te kunnen voorzien. Ook worden Spanje en Portugal op deze manier beter aangesloten op het gasnetwerk van Frankrijk. Door het netwerk voor aardgas uit te breiden kunnen er meer kolencentrales vervangen worden.

Is aardgas nu echt zo vervuilend? Gaan we niet alleen maar stoppen met aardgas omdat we het niet meer uit eigen bodem kunnen halen?
Door het gebruik van aardas stoken we fossiele brandstoffen op, en daarmee stoten we CO2 uit. Teveel CO2-uitstoot zorgt voor klimaatverandering. Om opwarming van de aarde tegen te gaan, is wereldwijd in het Klimaatakkoord afgesproken minder CO2 uit te stoten. Daarnaast zijn er steeds meer problemen bij het winnen van aardgas. Denk aan de aardbevingen in bijvoorbeeld Groningen en het aardgas dat opraakt. Nu we aardgas importeren ontstaat een ongewenste afhankelijkheid van andere landen.

Hoeveel CO2 reduceren we nu eigenlijk als Groenoord overgaat naar aardgasvrij? En hoe moet ik dat wereldwijd zien? Is dat geen druppel op een gloeiende plaat?
Als de wijk Groenoord overgaat naar aardgasvrij reduceren we 49% CO2 uitstoot ten opzichte van het huidige gebruik van aardgas in die wijk.

Zijn we met elektriciteit ook afhankelijk van het buitenland?
Het overgrote deel van onze elektriciteit produceren we zelf. Een kwart importeren we uit het buitenland. Dat gaat via kabels uit Duitsland, België, Noorwegen en Engeland. Import vindt ook virtueel plaats. Door het kopen van Garanties van Oorsprong (GvO’s) weet je dat ergens (groene) stroom is opgewekt. In Nederland verbruiken we bijna 90% van onze eigen elektriciteit. De rest is voor de export bestemd. 

Kost verwarmen met elektriciteit niet veel meer energie dan met aardgas?
Het kost meer energie om met elektriciteit te verwarmen, maar waar het om gaat is dat we met elektriciteit kunnen gaan verduurzamen. 

Over een paar jaar is er voldoende groen gas en waterstof, kan ik daar niet op wachten?
Groen gas is vooral nodig als grondstof in de industrie en voor transport. De verwachting is dat er niet voldoende groen gas zal zijn om meer dan een klein deel van de huishoudens mee te verwarmen. Waterstofgas komt er wel aan, maar voordat we dat op grote schaal duurzaam kunnen produceren, zijn we 20 jaar verder. En waterstof is ook hard nodig voor de verduurzaming van de industrie en het transport. En om waterstof te kunnen maken, heb je weer elektriciteit nodig. De uitdaging om alle woningen voor 2050 van het aardgas te krijgen is zo groot dat we nu niet nog 20 jaar kunnen wachten met beginnen. We hopen op nieuwe technieken, zeker in wijken waar geen goed alternatief is.