Vragen en antwoorden over de planning

Op de pagina's voor Inwoners, Ondernemers en Organisaties vindt u al informatie over de planning. Hieronder nog enkele aanvullende vragen en antwoorden.


Welke wijken gaan als eerste van het aardgas af?
Groenoord en Nieuwland zijn wijken die mogelijk als eerste aardgasvrij worden gemaakt in 2030. Omdat in de wijk Groenoord veel hoogbouw is met collectieve aansluitingen is het een logische stap om als eerste in deze wijk te beginnen. Ook voor de wijk Nieuwland zou een warmtenet een goede oplossing zijn. Deze wijk kent een andere samenstelling en indeling dan Groenoord; er zijn meer eengezinswoningen en er is minder hoogbouw. De aansluiting van een warmtenet is in deze wijk meer complex, daarom is ervoor gekozen eerst ervaring op te doen in Groenoord.

Ik woon niet in Groenoord of Nieuwland. Wanneer zijn de andere wijken in Schiedam aan de beurt?
In 2021 maakt de gemeente samen met de regio een warmtekaart. Het onderzoeken van de mogelijkheden om alle woningen in Schiedam in de periode tot 2050 aardgasvrij te maken, is onderdeel hiervan. Per wijk gaat de gemeente aangeven wat het meest reële alternatief voor aardgas is. Bij het opstellen van de warmtekaart worden inwoners en bedrijven betrokken. Bewoners krijgen uiterlijk acht jaar van te voren te horen dat hun wijk aardgasvrij wordt.
De nieuwbouwwijk Park Harga wordt al aardgasvrij opgeleverd. Per 1 juli 2018 geeft de gemeente geen nieuwe vergunningen voor te bouwen woningen met aardgas.

Hoe denkt de gemeente dit te realiseren in oude woningen?
Welke woningen wanneer aardgasvrij kunnen worden gemaakt wordt nu onderzocht. In 2021 maakt de gemeente samen met de regio een warmtekaart. Het onderzoeken van de mogelijkheden om alle woningen in Schiedam in de periode tot 2050 aardgasvrij te maken, is onderdeel hiervan. Per wijk gaat de gemeente aangeven wat het meest reële alternatief voor aardgas is. Bij het opstellen van de warmtekaart worden inwoners en bedrijven betrokken. Bewoners krijgen uiterlijk acht jaar van te voren te horen dat hun wijk aardgasvrij wordt.

Moet ik nu iets doen?
U hoeft nu nog niets te doen. Houdt u er wel rekening mee dat uw woning (als u in Groenoord woont) vanaf mogelijk geen aardgasaansluiting meer heeft. U kunt dus alvast gaan onderzoeken wat de alternatieven zijn, bijvoorbeeld bij het Servicepunt Woningverbetering of in de WoonWijzerWinkel.
Als huurder kunt u meer informatie vragen aan uw verhuurder. Als VVE-lid kunt u u vragen voorleggen aan (het bestuur van de) VVE.