Over ons

Over Nieuwe Energie voor Schiedam

Nieuwe Energie voor Schiedam is een samenwerking van de overheidsorganisaties Gemeente Schiedam en Provincie Zuid-Holland, de woningcorporatie Woonplus Schiedam, het energiebedrijf Eneco Warmte Koude B.V. en netbeheerder Stedin.

Deze organisaties hebben begin 2017 met elkaar een zogenaamde green deal gesloten, in het Nederlands een ‘groene afspraak’. Green deals zijn afspraken tussen de overheid en andere partijen. Die andere partijen zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Een Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, of verduurzaming van de economie.
 
De partijen van Nieuwe Energie Schiedam hebben in hun green deal afgesproken om te onderzoeken hoe de energievoorziening in de wijken Groenoord en Nieuwland duurzaam gemaakt kan worden, en om dat duurzamer maken vervolgens ook te doen. Het doel is:

  • Bewoners van deze Schiedamse wijken kunnen vanaf 2030 met het beste alternatief voor aardgas koken, douchen en verwarmen.
  • Dit wordt gerealiseerd tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.
  • De CO2-uitstoot bij de energievoorziening wordt zo ver mogelijk beperkt.

Nadat de green deal is gesloten is hierover communicatie gestart en samenwerking gezocht met bewoners uit de wijk. Daarvoor werd een speciale groep opgericht die de bewoners in de wijk vertegenwoordigde: de Wijk Energiek Groep. Eind 2019 is de Participatietafel ingericht, waaraan ook bewoners uit de WEG deelnemen. In de Participatietafel zijn huurders, eigenaren, Energiek Schiedam, het VvE Platform, Woonplus en de gemeente vertegenwoordigd.

Aanpak

De komende tijd kijken we hoe we zo goed kunnen voldoen aan de doelstellingen van het project. Hierover wordt u onder andere via deze website op de hoogte gehouden.