Aanvraag deelname Proeftuinen Aardgasvrije Wijken ingediend

paw aanvraag

We willen Groenoord op zo’n manier duurzaam maken, dat het betaalbaar en haalbaar is voor iedereen. Voor Groenoord is het warmtenet de meest betaalbare oplossing om woningen voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. Financiering van Rijk en gemeente zorgen ervoor, dat dit straks voor huurders én woningeigenaren betaalbaar is. 

We schetsen in de aanvraag de unieke situatie van Groenoord, als het gaat om het verzilveren van kansen voor de bewoners op het gebied van wooncomfort en veiligheid, en het realiseren van een grootschalige CO2-reductie.

4,9 miljoen aangevraagd voor woningeigenaren en VvE’s
De gemeente en Woonplus streven hierbij naar woonlastenneutraliteit voor alle bewoners – dus woningeigenaren en huurders. Woonlastenneutraal betekent dat de woonlasten onder de streep niet toenemen, omdat extra kosten terugverdiend worden door lagere energielasten. Omdat we ons realiseren dat niet alle particuliere woningeigenaren en VvE’s zelf de benodigde investering in een keer kunnen bekostigen, hebben we het Rijk op 30 april gevraagd om een bijdrage van 4,9 miljoen euro. Hiermee kunnen we bewoners en VvE’s ondersteunen, die de investering voor woningverbetering en aansluiting op het warmtenet niet op een andere manier kunnen bekostigen.

Dit najaar horen we of de gemeente Schiedam deze bijdrage ook daadwerkelijk krijgt. Dan leggen we ook de plannen voor Groenoord voor aan de gemeenteraad. Het is dus nog even spannend!

Van Parijs naar Groenoord: hoe zit het ook alweer?
Om de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan en zo de schadelijke gevolgen voor mens en natuur te beperken, is in 2015 het Akkoord van Parijs gesloten. Nederland vertaalde het akkoord van Parijs in een Klimaatakkoord voor Nederland, waarna in oktober 2019 Schiedam het Regionaal Energie Perspectief heeft ondertekend (voorloper van de RES Rotterdam-Den Haag).

Gemeenten aan zet
Nu staan alle gemeenten voor de vraag hoe zij hun bijdrage aan het Klimaatakkoord gaan invullen. Dit gaat dan over het opwekken van elektriciteit, maar ook over het terugdringen van CO2-uitstoot. Door over te stappen op duurzamere warmtebronnen. Het warmtenet is zo’n duurzamere warmtebron.

Van Transitievisie Warmte naar plannen voor de wijk
In het Schiedamse Klimaatbeleidsplan zijn een aantal uitgangspunten benoemd die hier richting aan geven. En als het gaat om het gebruik van duurzamere warmte en het verminderen van aardgasverbruik is het Warmtetransitieplan in de maak. Uit het Warmtetransitieplan vloeien weer de uitvoeringsplannen op wijkniveau. En dan zijn we weer bij Nieuwe Energie voor Groenoord.

Klik hier om de bovenstaande afbeelding als tekst te lezen. 

Wilt u op de hoogte blijven?
Abonneer u dan op onze digitale nieuwsbrief. Dit kan met de knop rechts naast dit bericht.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Nieuwe Energie voor Groenoord?
Ik begrijp dat ik mijn e-mailadres geef om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen en ik heb de privacyverklaring gelezen.